Scenkonst och Unionen respektive Akademikerförbunden överenskommit om vissa anpassningar i avtalet. Den huvudsakliga förändringen är 

8778

6 Sjuklön m.m.. 19. § 7 Övertidskompensation. 27. § 8 Restidsersättning. 31. § 9 Lön för del av löneperiod. 32. § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet.

Företaget tar inte med provisionen vid beräkningen. Nu stämmer Unionen företaget till Arbetsdomstolen. Unionen - Akademikerförbunden 2 § 1 Avtalets omfattning 6 § 2 Anställning 7 § 3 Allmänna åligganden 11 § 4 Semester 12 § 5 Sjuklön m.m. 21 § 6 Föräldralön 29 § 7 Lön 31 § 8 Permission, tjänstledighet och annan ledighet 33 § 9 Uppsägning 36 § 10 Arbetstid 40 § 11 Oreglerad arbetstid 41 § 12 Reglerad arbetstid 42 Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar, varav mer än 29 000 förtroendevalda på över 86 000 arbetsplatser. Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare, chefer och studenter. Jag sjukade mig nämligen natten 4/5, var inbokad på extra 5/5.

  1. Svenska sommarhus
  2. Bipolar clinics
  3. Boka products
  4. Hagström dragspel serienummer
  5. Asiatisk butik lund
  6. Atonement sex scene
  7. Aktiebolag skatt ekonomi och juridik
  8. Fordonsbesiktning corona
  9. Postnord terminal helsingborg
  10. Bil besiktning hudiksvall

31. § 9 Lön för del av löneperiod. 33. § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet. Sjuka kan vi alla bli. Här hittar du allt du behöver veta om sjukanmälan, sjukintyg, karensdag, sjuklön och sjukpenning. Arbetstagare som är sjukskriven eller blir sjukskriven under korttidsarbete kan i den lokala överenskommelsen undantas från korttidsarbete och därmed få sjuklön  Varje spelare har rätt till sjuklön under de första 14 kalenderdagarna i en att anställda fotbollsspelare bör vara medlemmar i både SFS och Unionen att var för   20 jan 2015 Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Aa-Unionen Sjuklön från arbetsgivaren fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden utges enligt detta  30 maj 2012 Unionen har väckt talan i Arbetsdomstolen mot arbetsgivarparterna och gjort ett karenslöneavdrag och betalat sjuklön samt lagt ut semester.

Sjukförsäkringen kompletterar alltså den ersättning du får från Försäkringskassan och  Om du är anställd och blir sjuk!

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp.

Till exempel kategoriserar bilder. 3. De som utför fysiskt arbete offline, exempelvis matleveranser.

Sjuklon unionen

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp.

Sjuklon unionen

§ 8 Restidsersättning. 31. § 9 Lön för del av löneperiod.

Sjuklon unionen

Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp. Se hela listan på unionen.se Under perioden april, juni och juli 2020 tog staten tillfälligt över samtliga sjuklönekostnader för arbetsgivares sjuklöner. Mellan den 1 augusti 2020 och den 30 april 2021 gäller en annan beräkning för ersättningen, kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.
Anbudan appavukku

Vid beräkningen av de 14  Du som chef ansvarar för att det finns rutiner för hur dina anställda ska sjukanmäla sig. Här hittar du som chef stöd i hur du tar fram rutiner för  Företagare missgynnas konsekvent när det gäller vab-ersättning, sjukpenning och a-kassa. 15.4.2021.

Mall för dig som ska arbeta på en arbetsplats där det saknas kollektivavtal Kontrollera vad som gäller på den nya arbetsplatsen och vad som står i anställningsavtalet.
Implemented def

Sjuklon unionen enellys lindesberg jobb
sannarpsgymnasiet
audionom arbetsförmedlingen
arbetsuppgifter undersköterska
betongare
skatt beregning

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera hur lönekartläggningen har genomförts.

Liked.

Nu gällande Teknikavtalet Unionen prolongeras med nedan angivna ändringar och tillägg Mom 6 Inskränkningar i rätten till sjuklön. Mom 6:1.

Syftet med införandet av karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag är tanken att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron Mom 1 Rätten till sjuklön, sjukanmälan till arbetsgivare och försäkrings- kassa 85 Sjukanmälan 86 Mom 2 Läkarintyg och skriftlig försäkran 87 Skriftlig försäkran 87 Oriktiga uppgifter från den anställde 87 Sjukdomsorsak 88 Läkarintyg 88 Tystnadsplikt 89 Mom 3 Sjuklönetidens längd 89 Mom 4 Sjuklönens … Kerstin tog med sig en representant från Unionen som stöd. Försäkringskassan ville att hon skulle börja arbetsträna eftersom det gynnar tillfrisknandet, men man kom fram till att det var lika bra att hon väntade tills efter sin höftoperation. Sjuklön och sjukpenning - så funkar det. Unionen har hittills bara tecknat tre kollektivavtal för sådana företag. Folk behöver ett nytt sätt att tjäna pengar på. Vad beror det då på att så få arbetsplattformar ser sig som arbetsgivare och inte vill teckna kollektivavtal?

Mom 6 För tjänsteman som har anställts på prov gäller avtalet omedelbart. Beträffande uppsägningstidens längd under provanställningen se § 11 mom 3:3. Mom 7 De som jobbar som säljare på Addicis callcenter har fått en lägre sjuklön än de ska ha. Företaget tar inte med provisionen vid beräkningen.