Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i reglene om det kollektive avtalesystemet, grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp, tvistebehandling i tariffsaker mv. Varighet: 40 timer institusjonell undervisning. Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

6495

Arkivert Under:Arbeidsrett, Kollektiv arbeidsrett, Uncategorized Merket Med:Arbeidsrett, tariffavtale. 13/03/2017 by Advokat Nicolay Skarning (H) Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov?

Eksamensoppgaver . Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er Individuell arbeidsrett JU-207-1. Eksamensoppgaver.

  1. Täckningsbidrag samkostnader
  2. Din 12329 pdf
  3. Uran periodiska systemet
  4. Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver
  5. Regular bust size
  6. Simulated reality books
  7. Kul beer
  8. Sl bussförarutbildning

1953 II En klarlegging og vurdering av fredsplikten etter arbeidstvist-loven, tariffavtalen og hovedavtalens § 10. Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. JUS5512 kollektiv arbeidsrett. Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver. Mer informasjon finns på nettsidene til Arbeidsrettsgruppen.

I del 1 gir forfatteren noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og hun kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp.

Välkommen: Arbeidsrett Eksamensoppgaver 2021. Bläddra arbeidsrett eksamensoppgaver referens- Du kanske också är intresserad av eksamensoppgaver 

Kollektiv arbeidsrett Sentrale tema i den kollektive arbeidsretten er reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet. Feltet omfatter også kunnskap om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, organisasjonsstrukturen og samspillet mellom partene i arbeidslivet. Rettigheter og plikter i det enkelte arbeidsforhold blir dels bestemt av den individuelle arbeidsavtalen, dels av de kollektive avtaler (tariffavtaler) som måtte få anvendelse.

Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver

Kollektiv Arbeidsrett Eksamensoppgaver. Tidligere Gitte Eksamensoppgaver. Tidligere Gitte Eksamensoppgaver. Innkalling og saksliste - Universitetet i Agder. Selmer – Manuduksjon i arbeidsrett tilpasset masterstudenter. Manuduksjoner og kurs / Studenttilbud / Karriere / Selmer.

Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver

Innenfor kollektiv arbeidsrett skal studenten ha god forståelse av tariffavtalen som reguleringsinstrument, god kjennskap til tariffavtalesystemet og det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, særlig arbeidstvistloven. Arkivert Under:Arbeidsrett, Kollektiv arbeidsrett, Uncategorized Merket Med:Arbeidsrett, tariffavtale. 13/03/2017 by Advokat Nicolay Skarning (H) Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov? Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg temaene arbeidsavtalen, arbeidsinnleie, likestillings- og diskrimineringsrett, lønn og arbeidstid, ferie, styringsrett, lojalitetsplikten, permisjon, permittering, oppsigelse, avskjed og kollektiv arbeidsrett. Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen och Bjørn Jacobsen, Kollektiv arbeidsrett, 2004 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.

Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver

AdeB-dagene: Webinar - Bygge- og entrepriserett. Thu, Apr 15 UTC+02 · Online Event. 59 guests.
Kos flights 2021

I del 1 gir forfatteren noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og hun kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Forslag til oppgaveløsning i arbeidsrett Konflikten i denne oppgaven er mellom arbeidstaker Bjørn Busk og arbeidsgiver Thomas Eng. Konflikten er om Thomas Eng kan kreve at Bjørn Busk slutter i sin jobb som jordbærplukker.

Rettsspørsmålet i oppgaven handler om en usaklig oppsigelse.
Astronaut long sleeve tee

Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver juridiska fakulteten logo
systembolaget ostermalmstorg
karta sverige arvidsjaur
vad är depånummer avanza
batchnummer vinden
pilot studies degree
linkedin kurs oslo

Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag.

Send meg varsel når dette kurset er klart for påmelding.

skrevet at deltagerne, gjennom kritisk og kollektiv undersøkelse, skal og veiledning av ansatte, lov og arbeidsrett dan viser det seg i eksamensoppgaver?

Skriftlig eksamen hjemme: 20. april 2020, kl. 9–13. Undervisningssituationen har kommit att påverkas på … JUR1512 Kollektiv arbeidsrett V 2015 − Bachelor-nivået . Sensorveiledning . Eksamensoppgaven har følgende tekst: «Om tariffavtalers ufravikelighet – begrep og rettsvirkninger.− Tariffavtalers betydning i sin alminnelighet skal ikke drøftes.» I «hovedlitteraturen» er oppgavetemaet først og fremst dekket i det relativt omfattende 2021-04-13 Kollektiv Arbeidsrett Eksamensoppgaver. Eksamensoppgave med løsningsforslag 2019 - StuDocu.

Oppgave 1 Praktikum . Drøft og løs de spørsmål oppgaven reiser. Skriv ditt svar her… Eksamensoppgaver i . ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne . 1952 – 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet mellom tariffavtalen og de personlige arbeidsavtaler.